Vallstanäs

“Verksamheterna inom detaljplanen för Vallstanäs ingår i en större utbyggnad för verksamheter inom Rosersberg och kommer att utgöra en entré till Stockholm nord logistikcenter.”

STEFAN STARE, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning

Verksamhetsområde Vallstanäs, Sigtuna kommun

Intro
Rosersberg exploatering AB utvecklar ett verksamhetsområde i ett strategiskt läge intill E4:an söder om Märsta. Marken möjliggörs för hotell, handel, lager och verksamheter i ett infrastrukturtätt läge.

Uppdrag

På uppdrag av Rosersbergs AB  och i ett nära samarbete med Sigtuna kommun tar ETTELVA fram planhandlingar för två fastigheter som ligger mellan Ostkustbanan och Arlandabanan, samt i anslutning till E4:an.

Bakgrund
Detaljplanen är en del av en planering för ett större verksamhetsområde i Rosersberg. Rosersberg exploatering AB är markägare och avser bygga ut området år…

Arkitektur
Området består av en storskalig struktur med en lokalgata som ansluter verksamheterna. Platsen har planerats med skyltlägen mot motorvägen.

Fakta
  • Beställare: Rosersberg exploatering AB
  • Plats: Sigtuna kommun
  • År: 2014-pågående
Kontaktpersoner
  • Stefan Stare
  • Planarkitekt FPR/MSA
  • 076-525 79 15