Nyfiken på: Forsknings- och Utvecklingsprojekt (FoU)

Medarbetarintervjuer79Omvärld106På ritbordet98Projekt / Vår verksamhet232

På ETTELVA arbetar vi dagligen för att bygga omtanke i en föränderlig värld. Ett sätt vi gör det på är genom att vara en del av samt driva forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU). Vi satte oss ner för ett samtal med vår kollega Linda Fredén, ansvarig för vårt utskott för Kreativ Utveckling (KU) och FoU för att få veta mer om våra pågående projekt och hur vi bedriver vårt arbete inom detta område.

Vad är visionen och målsättningen för KU och Forsknings- och Utvecklingsprojekt på ETTELVA?

– KU har i syfte att inspirera, utmana, utveckla, stötta och stärka både medarbetaren, teamet, ETTELVA, kunden och samhället. Detta gör vi genom att hålla i föreläsningar, kreativa workshops, evenemang, omvärldsbevakningar, studieresor, studiebesök, tävlingar och såklart arbeta med FoU projekt. Vi är också engagerade i flera olika utbildningssammanhang, bl.a. som gästföreläsare/-kritiker på Arkitekturskolan STHLM och byggnadsingenjörsprogrammet på KTH. Vi är en stödjande part i det forskningsarbete som CBA/Chalmers arbetar med och vi är ute på skolor och pratar om vägar in i yrkeslivet via My dream now. Vi vill på olika sätt engagera oss i vår omvärld och driva den kreativa processen tvärs genom hela företagsstrukturen genom utbildning och inspiration vidare till beställare och samhället, beskriver Linda och fortsätter:

– Är det något som är säkert så är det att vi lever i en föränderlig värld. För att på riktigt visa omtanke till den utveckling som hela tiden pågår ser vi att vi ständigt behöver ifrågasätta och drivas av att tänka nytt. Vi värnar om att både hitta arbetsmetoder som ger oss konkret vägledning i siffror och beräkningar, men precis lika viktigt är att hitta sätt för oss att ge fokus åt de mjuka värdena. Ett givet sätt är genom vårt engagemang i och drivande av FoU-projekt inom ett antal olika områden, konstaterar Linda.

Vilken typ av FoU-projekt arbetar vi med på ETTELVA just nu?

– På tal om vår föränderliga värld så känns det som att våra pågående FoU-projekt verkligen går hand i hand med just det;

FRAMTIDENS DESIGN – Är ett projekt med fokus på återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi. I projektet Framtidens design utforskar vi tillsammans med representanter från hela värdekedjan hus som vi utifrån konceptstudier kan utveckla genom testbäddar av demonterbara och återanvändbara träbyggnader som utgår från miljönytta och samverkan i den cirkulära värdekedjan.

CIRA – Här arbetar vi på uppdrag av Trollhättans kommun med att hitta metoder för en Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta mot en klimatneutral och blandad stad.

Öppet byggdelsregister – Projektet drivs av IVL där målsättningen är att ta fram ett öppet byggdelsregister som ska skapa en förenklad teknik och metodik för att ta fram klimatberäkningar med BIM-modeller som underlag.

GENERATIV AI – Är ett samarbetsprojekt med fokus på att studera hur vi kan nyttja AI i vårt arbete. Vi undersöker här hur vi kan hitta metoder för att använda AI i vårt arbete och hitta effektivare design- och planeringsprocesser.

– Tre av våra pågående projekt har alltså sitt huvudsakliga fokus inom hållbarhet, något som vi på ETTELVA brinner extra mycket för i vårt arbete. Gemensamt för alla projekt är också de digitala verktygen för så väl beräkningar som arbetsmetodiker, summerar Linda.

Finns det några tidigare genomförda FoU-projekt som du också vill lyfta lite extra?

– Det gör det!

ARKITEKTURBAD – I Japan har läkare rekommenderat skogspromenader som behandling mot stress och överarbetning sedan 1980-talet. Shinrin-yoku kallas för skogsbad på svenska och skogsmedicinen sägs stärka immunförsvaret, ge lägre blodtryck, minskad stress och ångest, bättre kognitiv förmåga samt högre kreativitet. Tillsammans med en psykolog, samt rådgivande neurodesigner, har ETTELVA Arkitekter därför tagit fram en arkitekturpromenad som ska ge både en naturupplevelse och guida till storartad arkitektur.

IDROTTSHALLAR – Allt fler barn och ungdomar tillbringar större delen av sin fritid stillasittande. Samtidigt råder det brist på idrottshallar i Stockholms innerstad och kranskommuner. Genom att samnyttja parkeringar vid köpcentrum, resecentrum eller infarter med en upplyft byggnadsstruktur kan man aktivera en plats som annars enbart tas i anspråk av bilar. När vi i höstas också såg Naturskyddsföreningens omröstning för Sveriges fulaste parkeringsplats, tog vi möjligheten att testa vårt idéprojekt för idrottshallar på dessa ogillade platser vilket du kan läsa om här.

– Dessa två projekt visar en stor omtanke för människan, social hållbarhet och platsen. De fokuserar på hälsa och välmående i relation till arkitektur och vikten av att skapa arkitektur som får människan att må bra. För att vi fortsatt ska skapa miljöer som både gynnar planeten och välmåendet i att befinna sig i våra gestaltade rum, behöver vi fortsätta att lägga stor vikt vid både hållbar design, trygghet och samtidigt nära den sinnliga upplevelsen, berättar Linda.

Skulle du säga att det finns någon gemensam nämnare mellan våra FoU-projekt?

– Utöver att vi i alla våra projekt vill vara en del av den pågående utvecklingen så är det att vi nyttjar hela vår kunskapsbas internt inom alla våra kompetensområden; hållbarhet, planering, landskap, samhällsfastigheter, kommersiella lokaler, bostäder och digital utveckling. Genom vår interna bredd återfinns våra samarbetspartners och beställare inom ett ännu bredare område. Tillsammans kan vi hitta sätt att arbeta med hela kedjor och dra nytta av våra gemensamma erfarenheter inom vitt skilda områden, sammanfattar Linda.

– Även vår kreativa arbetsprocess är något som på ett eller annat sätt är en del av samt genomsyrar alla våra projekt. Genom den inkluderar vi allt från idégenerering till att kontinuerligt arbeta med referensgrupper samt tillhandahålla verktyg/metoder som stöder processen. Ett sätt för oss att säkerställa att projektets övergripande mål och idékoncept löper som en röd tråd genom hela projektets gång, beskriver Linda.

Vad ser du som det viktigaste med allt det arbete som bedrivs inom de olika FoU-projekten?

– Dels att tänka visionärt och att tänka framåt – hur kan vi skapa en bättre framtid? Men framförallt att vi gör det tillsammans! Inga förändringar kommer någonsin att ske om vi inte går samman, delar med oss av kunskap och erfarenhet – och att vi medans vi gör det har roligt! Det enda vi vet är konstant är förändring så att skapa en miljö med högt i tak där vi tillsammans vågar tänka utanför boxen är avgörande och exakt vad en kreativ kultur är för mig. En kultur som i slutänden bygger omtanke för varandra, våra projekt och vår omvärld, konstaterar Linda.

Vill du veta mer om våra FoU-projekt eller ser möjligheter till nya samarbeten och att tillsammans utveckla nya idéer – tveka inte att höra av er till Linda! Hennes kontaktuppgifter hittar ni här.