Samhällsfastigheter

Behovet av samhällsfastigheter har ökat de senaste åren och dessa fastigheter utgör en viktig roll i våra stadsmiljöer och främjar den social hållbarheten.

ETTELVA har lång erfarenhet av projektering i komplexa projekt och stor kunnighet inom både projektering på hög detaljeringsnivå och att ta fram koncept för nya byggnader samt omvandla befintliga lokaler till nya funktioner. Med god kunskap om de lagar, regler, processer och metoder som är våra verktyg skapar vi rättssäkra, genomförbara och värdeskapande projekt.
Vi har jobbat med en mängd olika samhällsbyggnader så som skolor, förskolor, vårdboenden och idrottsanläggningar. Vi drivs av att skapa inspirerande och inkluderande miljöer med stor omtanke och värdesätter ett lyhört arbetssätt där både verksamhet, brukare, kommun och fastighetsvecklare känner sig involverade i arbetet och är nöjda med resultatet.
ETTELVA har kompetens inom hållbarhet och miljö och strävar efter hållbara lösningar i uppdragen. Vi inleder gärna våra projekt med en hållbarhetsanalys för att lyfta viktiga frågor tidigt i processen.

Vi ritar till exempel lokaler för:

Idrottsanläggningar
Resecentrum
Utbildningslokaler

Kontaktperson:

Yusuf Pektas
Ansvarig Samhällsfastigheter, Partner, Arkitekt SAR/MSA
076-803 50 64