Kreativ Utveckling

Kreativ Utveckling på ETTELVA arbetar med innovationsprojekt, inspiration och omvärldsbevakning.

För oss på ETTELVA är arkitektur så mycket mer än fasader och planlösningar. Samtidigt som vi är kompetenta och erfarna ingenjörer, planarkitekter och arkitekter vill vi utforska vårt arbetsområde, tänja på begreppet arkitektur och synliggöra vad arkitektur kan tillföra till samhället.

Kreativ Utveckling är en funktion på ETTELVA som arbetar med innovationsprojekt, inspiration och omvärldsbevakning tvärs genom företagsstrukturen. Syftet är att utveckla personal och skapa projekt med hög ambition för gestaltning och arkitektur. Utskottet initierar och driver företagets utvecklingsprojekt, organiserar forum för arkitektur, kreativitet, inspiration och gestaltning. Det skapar både omtanke för våra medarbetare och uppmuntrar kreativitet samtidigt som vi visar att god arkitektur kan utveckla städer och förändra hur vi lever våra liv.

Läs mer om några av våra projekt här.

Workshops

Att hålla en workshop är en perfekt arbetsmetod för att skapa engagemang och öka kommunikationen i en arbetsprocess. Workshops kan hjälpa dig att ta fram en vision, ena olika intressen, skapa en gemensam målbild, få samsyn kring en fråga eller konkretisera något som kan tyckas vara abstrakt, såsom skala i stadsbyggnadsprojekt eller ett bebyggelseförslag. Genom att genomföra en workshop tillsammans engagerar och involverar man deltagarna i ett projekt och skapar ägande i den specifika frågan. En workshop kan också arrangeras för att samla och sprida kunskap – att få in kunskapsunderlag från deltagarna och förmedla informationen till gruppen för en smidigare arbetsprocess. Och när allt fler jobbar hemifrån blir det alltmer vanligt med digitala workshops. På vår kunskapskanal delar vi med oss god råd för en lyckad digital workshop.

Läs mer om några av våra samarbeten:

CBA – Centrum för boendets arkitektur
Arkitekturskolan SHLM
Arkitekturbad

Kontaktperson:

Linda Fredén
Ansvarig Kreativ Utveckling, Arkitekt SAR/MSA
linda.freden@ettelva.se
073-683 93 83