Projekt / Vår verksamhet

Nya ramavtal

Dubbla ramavtal för ETTELVA Team Stadsbyggnad har fått nytt ramavtal gällande planarkitekttjänster med Västerås stad. Vi har även blivit tilldelade dubbelt ramavtal, både för planarkitekter och nybyggnadsarkitekter, för Järfällahus. Ett projekt…

Projekt / Vår verksamhet230

Norrtäljes nya brandstation

Tillsammans med Credentia arbetar vi med att framställa bygghandlingar för uppförandet av Norrtäljes nya brandstation. Placerad precis vid infarten till Norrtälje blir brandstationen ett landmärke och utformningen av byggnaden ska…

Projekt / Vår verksamhet230