Projekt / Vår verksamhet

Vackerby trädgårdsstad

Gnesta kommun bjuder in till markanvisningstävling för Vackerby trädgårdsstad där ETTELVA har bistått kommunen med att bland annat ta fram ett gestaltningsprogram för området. Vackerby trädgårdsstad ska upplevas som en…

Projekt / Vår verksamhet222

Nya ramavtal

Dubbla ramavtal för ETTELVA Team Stadsbyggnad har fått nytt ramavtal gällande planarkitekttjänster med Västerås stad. Vi har även blivit tilldelade dubbelt ramavtal, både för planarkitekter och nybyggnadsarkitekter, för Järfällahus. Ett projekt…

Projekt / Vår verksamhet222

Norrtäljes nya brandstation

Tillsammans med Credentia arbetar vi med att framställa bygghandlingar för uppförandet av Norrtäljes nya brandstation. Placerad precis vid infarten till Norrtälje blir brandstationen ett landmärke och utformningen av byggnaden ska…

Projekt / Vår verksamhet222