På ritbordet

Nya uppdrag för Kopparstaden i Falun

ETTELVA har under våren startat upp två projekt tillsammans med Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag Kopparstaden. ETTELVAs bostadsteam arbetar med flera flerbostadshus i området Surbrunnshagen som är ett större utvecklingsområde där…

På ritbordet44

Program för centrala Flemingsberg

Huddinge kommun har stora planer för centrala Flemingsberg. Kommunens projektgrupp arbetar intensivt med en ny struktur med ett spännande, blandat innehåll. ETTELVA stödjer kommunen i arbetet med nytt planprogram och…

På ritbordet44