Projekt / Vår verksamhet

Nytt ramavtal i Falun

ETTELVA Arkitekter har nyligen tilldelats ännu ett ramavtal, denna gång i Falun. Ramavtalet gäller Kopparstaden, Faluns allmännyttiga bostadsbolag, som ägs av Falu kommun. ETTELVA rankades på första plats och blir…

Projekt / Vår verksamhet129

Nytt ramavtal för Locum

ETTELVAs Stadsbyggnadsteam har tilldelats nytt ramavtal för Locum. I fredags hölls ett startmöte för de tio leverantörer som tilldelats ramavtalsområde 2 – Stadsbyggnad. Ramavtalet innefattar Idé- och volymstudier, programsamråd, plansamråd…

Projekt / Vår verksamhet129

Platsbesök på Mälarfronten

Mälarfronten är placerat i centrala Kungsängen alldeles intill pendeltågsstationen och står snart färdigt. ETTELVAS projektgrupp träffade hela projekteringsgruppen på plats för att se hur bygget fortlöper. Vi har ritat husen…

Projekt / Vår verksamhet129