På ritbordet

Nya uppdrag för Kopparstaden i Falun

ETTELVA har under våren startat upp två projekt tillsammans med Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag Kopparstaden. ETTELVAs bostadsteam arbetar med flera flerbostadshus i området Surbrunnshagen som är ett större utvecklingsområde där…

På ritbordet92

Program för centrala Flemingsberg

ETTELVA stödjer kommunen i arbetet med nytt planprogram och ansvarar för framtagande av programhandling Huddinge kommun har stora planer för centrala Flemingsberg. Kommunens projektgrupp arbetar intensivt med en ny struktur…

På ritbordet92